PRP

Šta je PRP metoda

PRP, Platelet Rich Plasma, je krvna plazma obogaćena trombocitima. Ona sadrži brojne faktore rasta i bioaktivne proteine koji utiču i na regeneraciju kose.
Manja količina vaše krvi se cntrifugira kako bi se izdvojila krvna plazma, a potom se ubrizgava u kožu poglavine. Reč je o vrlo efikasnoj metodi koja pobuđuje rast kose na prirodan način, budeći mehanizme obnavljanja.

Kako PRP metoda stimuliše rast kose

Primenom PRP metode može da se podstakne rast nove kose u slučajevima gubitka i opadanja kose genetski uslovljene androgene alopecije, autoimune alopecije areate i ostalih ozbiljnih alopecija.
Faktori rasta i citokini koji se oslobađaju tokom PRP terapije stimulišu postojeće folikule dlake na rast, utiču na stvaranje novih krvnih sudova, na regeneraciju i obnavljanje tkiva poglavine. Tanka dlaka dobija na debljini, a proređena kosa postaje gušća.
PRP metoda može da se kombinuje sa standardnom metodom za lečenje alopecija, a neželjene reakcije primene PRP metode do sada nisu zabeležene.

Kako izgleda procedura primene PRP metode

Da bi se dobila plazma bogata trombocitima, uzima se manja količina vaše krvi. Ona se potom centrifugira da bi se razdvajanjem dobila plazma bogata trombocitima koja će da oslobodi faktore rasta i citokine.
Kako bi neprijatnost tokom tretmana bila svedena na minimum, na kožu poglavine najpre se nanosi lokalni anestetik, a zatim se brojnim malim ubodima krvna plazma minijaturnim iglama ubrizgava.
PRP metodom folikuli dlake stimulišu se na rast, stvaraju se novi krvi sudovi i obnavlja se tkivo poglavine.
Neželjenih reakcija nakon tretmana nema, javlja se samo blago crvenilo koje se povlači u roku od 24 sata, a s obzirom na to da se koristi vlastita krv pacijenta, mogućnost alergijskih rekacija je u potpunosti anulirana.

U kojim sve slučajevima PRP metoda uspešno stimuliše rast kose

Kod muškaraca sa androgenom alopecijom, odnosno proređenjem i gubitkom dlake u čeono slepoočnim predelima i kod početnog proređenja dlake u temenom delu. U kasnijim stadijumima terapija daje slabije rezultate pa je verovatnoća ponovnog rasta kose veća ukoliko sa terapijom krenete što ranije.
Kod žena sa androgenom alopecijom, odnosno kod difuznog proređenja dlake temene regije, u svim stadijumima. U preko 80% slučajeva dobijaju se dobri efekti terapije. Dlaka postaje deblja, proređenje kose se smanjuje, a njeno dalje opadanje se zaustavlja.
Za postizanje prvih vidljivih rezultata potrebno je da se urade 2 do 3 tretmana u intervalima od po 4 meseca. Efekat PRP terapije traje oko godinu dana, a nakon toga bi trebalo ponavljati postupak.
Alopecia areata PRP metoda može da se primeni kod pacijenata koji su u više navrata imali pojavu alopetičnih polja, a standarda terapija nije dala očekivane rezultate. Porast dlake u alopetičnim regijama nakon PRP tretmana je značajan. Da bi se postigli ti rezultati, potrebno je da se urade 3 do 4 tretmana u intervalima od 1 do 2 meseca. Ukoliko su oboljenjem obuhvaćene i obrve, mogu se i one tretirati.
Kod ožiljnih alopecija oboljenja uzorkovanih različitim zapaljenskim reakcijama na poglavini koje uništavaju folikule dlaka do definitivnog gubitka kose zahvaćenih regija.
Ukoliko zapaljenskim procesom nisu uništene matične ćelije u folikulu dlake i lojnim želzdama, PRP terapijom može da se stimuliše ponovni rast. Takođe može uspešno da se kontroliše zapaljenje i progres osnovne bolesti.
Potrebno je da se urade 3 do 4 tretmana u razmacima od 1 do 2 meseca.

Transplantacija kose i PRP metoda

Primena PRP terapije nakon urađene transplantacije kose omogućiće lakše zarastanje rana i kvalitetno će održavati presađene folikule dlake.